5 feb. 2013

Lef en vernieuwing

Onlangs mocht ik een dag meedraaien in een Leonardo-klas. Een van de kinderen waar ik die dag het meest van genoot -vooral van zijn scherpte en zijn enthousiasme- bleek nog niet zo lang geleden op zijn oude school een onhandelbaar kind te zijn geweest dat het bloed onder de nagels van zijn leerkracht haalde. Het was onvoorstelbaar dat deze jongen met passend onderwijs zo’n ommezwaai had gemaakt. Vervolgens realiseerde ik me dat het waarschijnlijk niet alleen door het onderwijs van deze jongen kwam. Op zijn nieuwe school werd er ECHT naar hem geluisterd en ECHT met hem gesproken. De leerkrachten waren niet bang om door hem gecorrigeerd te worden. Sterker nog, ze leerden ontzettend veel van deze jongen! Onmiddellijk kwam deze spreuk in me op: de beste leraar is hij, die het meest van zijn leerlingen opsteekt (C. Budding). Maar voor zo'n houding is wel lef nodig.

Operation Education: vernieuwing in het onderwijs
Via Twitter kwam ik in aanraking met een andere portie lef. Een vrouw die haar baan opzegde en haar missie is gaan uitvoeren: een flinke storm door het Nederlandse onderwijsveld laten waaien. Claire Boonstra heeft een passievol manifest geschreven, Operation EDUcation, waarin zij uiteenzet wat haar ideeën zijn voor het onderwijs van de (nabije) toekomst. Ze geeft duidelijke redenen waarom het reguliere onderwijs niet meer voldoet aan deze tijd. Ze zoekt contact met mensen die haar opvatting delen. En -nog belangrijker- ze onderneemt actie! Ik nodig je van harte uit om dit manifest eens te bekijken, en je mening te geven!

Kinderachtig toetje
Tenslotte wil ik graag –ter inspiratie- deze TEDtalk van Adora Svitak met je delen. Het gaat over hoe “kinderachtig gedrag” onze maatschappij gunstig zou kunnen beïnvloeden. En ja, de spreker is zelf een kind! (Over lef gesproken...)


Links:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten